Mensen die yoga willen gaan beoefenen, hebben vaak behoefte aan informatie omtrent de bekwaamheden van hun toekomstige docent. De criteria waaraan een goed docent moet voldoen zijn niet eenvoudig te omschrijven, maar dat kwaliteit en integriteit daarbij van het grootste belang zijn ligt voor de hand.

Sinds 1994 beschikt de Vereniging Yogadocenten Nederland over een basisprogramma, waarin zorgvuldig is omschreven welke eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid en opleiding van een docent. Leden van deze Vereniging voldoen aan deze criteria.